Feladatlap – fajismeret – 2

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik növény ez?

 

A: gólyahír

B: libapimpó tipikus nedves élőhelyén

C: libapimpó atipikus élőhelyen

D: sárga gyűszűvirág

E: Waldstein-pimpó

 

 

2. Melyik növény ez?

 

A: kerti kakukkfű

B: kéküstökű csormolya

C: szurokfű

D: tavaszi lednek

E: egy árvacsalán-faj

 

 

3. Mi ez?

 

A: sziklai ternye

B: kisvirágú füzike

C: réti kakukktorma

D: pásztortáska

E: egy mácsonya-faj

 

 

4. Melyik faj ez?

 

A: cseregalagonya

B: egybibés galagonya

C: fekete galagonya

D: kocsányos tölgy

E: magyar kőris

 

 

5. Melyik faj ez?

 

A: vastövű imola

B: réti imola

C: magyar imola

D: kék iringó

E: erdei fejvirág

 

 

6. Melyik a növény virágzik ezen a képen?

 

A: bársonyos tüdőfű

B: orvosi tüdőfű

C: erdei kutyatej

D: mezei tikszem

E: orvosi atracél

 

 

7. Melyik ez a növény?

 

A: puha rozsnok

B: erdei sás

C: pásztortáska

D: egérárpa

E: erdei lednek

 

 

8. Melyik ez a növény?

 

A: tavaszi kankalin

B: borzas nefelejcs

C: erdei holdviola

D: egy ökörfarkkóró-faj

E: egy mácsonya-faj

 

 

9. Melyik ez a növény?

 

A: egy füstike-faj

B: tavaszi lednek

C: egy homokliliom-faj

D: apró nőszirom

E: zsombéksás

 

10. Melyik ez a növény?

 

A: erdei kutyatej

B: réti füzény

C: mezei csormolya

D: orvosi székfű

E: pásztortáska

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (fajismeret/2):

 

1 – B            6 – E

2 – B            7 – A

3 – D            8 – B

4 – A            9 – A

5 – A          10 – D