Feladatlap – fajismeret – 4

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik növény ez?

 

A: borsos keserűfű

B: lándzsás utifű

C: nagy utifű

D: egy muhar-faj

E: nagy gombafű

 

 

2. Melyik növény ez?

 

A: pirosló here

B: színeváltó kutyatej

C: pirosló hunyor

D: magyar lednek

E: orvosi somkóró

 

 

3. Mi ez?

 

A: egy lednek-faj

B: kisvirágú füzike

C: veteményborsó

D: kónya madártej

E: egy kakukkfű-faj

 

 

4. Melyik faj látható a képen?

 

A: közönséges bakszakáll

B: mezei iringó

C: kék iringó

D: méreggyilok

E: vackor

 

 

5. Melyik faj ez?

 

A: egy aszat-faj

B: nagy bakszakáll

C: parlagi rózsa

D: apróbojtorján

E: közönséges bojtorján

 

 

6. Melyik ez a faj?

 

A: pávafarkú salamonpecsét

B: fürtös salamonpecsét

C: széleslevelű nőszőfű

D: fehér akác

E: szürkenyár

 

 

7. Melyik ez a növény?

 

A: közönséges bojtorján

B: apróbojtorján

C: nagyezerjófű

D: pókhálós bojtorján

E: illatos hunyor

 

 

8. Melyik ez a növény?

 

A: réti füzény

B: kisvirágú füzike

C: erdei deréce

D: lila ökörfarkkóró

E: májvirág

 

 

9. Melyik ez a növény?

 

A: fekete nyár

B: madárbirs

C: vackor (vadkörte)

D: közönséges nyír

E: szentendrei rózsa

 

10. Melyik ez a növény?

 

A: bükk

B: gyertyán

C: kislevelű hárs

D: nagylevelű hárs

E: ükörke lonc

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (fajismeret/4):

 

1 – D            6 – B

2 – A            7 – A

3 – A            8 – A

4 – D            9 – C

5 – A          10 – B