Feladatlap – fajismeret – 5

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik növény ez?

 

A: borsos keserűfű

B: bódító baraboly

C: tavaszi csillagvirág

D: nagyezerjófű

E: kisezerjófű

 

 

 

2. Melyik növény ez?

 

A: egy gyújtoványfű-faj

B: színeváltó kutyatej

C: nagy kakascímer

D: magyar lednek

E: orvosi somkóró

 

 

3. Melyik faj ez?

 

A: bükk

B: egyik szil fajunk

C: ükörke lonc

D: egyik som fajunk

E: kutyabenge

 

 

4. Melyik faj láthetó a képen?

 

A: bükk

B: kocsányos tölgy

C: mezei juhar

D: közönséges nyír

E: amerikai kőris

 

 

5. Melyik faj ez?

 

A: nagy utifű

B: nagy bakszakáll

C: egy imola-faj

D: apróbojtorján

E: közönséges bojtorján

 

 

6. Melyik ez a faj?

 

A: pávafarkú salamonpecsét

B: fürtös salamonpecsét

C: széleslevelű nőszőfű

D: egy utifű-faj

E: egy lednek-faj

 

 

7. Melyik ez a növény?

 

A: fekete nyár

B: közönséges nyír

C: fehér eper

D: vöröstölgy

E: zöld juhar

 

 

8. Melyik ez a növény?

 

A: tarka koronafürt

B: veteményborsó

C: erdei lednek

D: gumós bükköny

E: édesgyökerű páfrány

 

 

9. Melyik növény virágzata ez?

 

A: közönséges cickafark

B: mezei tikszem

C: fehér acsalapu

D: fekete csucsor

E: szentendrei rózsa

 

10. Melyik ez a növény?

 

A: közönséges bojtorján

B: tapadó vadszőlő

C: japánkeserűfű

D: fényes laboda

E: olasz szerbtövis

F: apróbojtorján

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (fajismeret/5):

 

1 – E            6 – D

2 – A            7 – A

3 – B            8 – A

4 – E            9 – A

5 – A          10 – E