Feladatlap – fajismeret – 6

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik növény ez?

 

A: nagy bakszakáll

B: bódító baraboly

C: mezei katáng

D: nagyezerjófű

E: kisezerjófű

 

 

 

2. Melyik növény ez?

 

A: egy gyújtoványfű-faj

B: orvosi székfű

C: szöszös pipitér

D: magyar lednek

E: kék búzavirág

 

 

3. Melyik faj ez?

 

A: gumós nadálytő

B: fehér somkóró

C: fekete nadálytő

D: magyar lednek

E: erdei szélfű

 

 

4. Melyik faj látható a képen?

 

A: murok

B: foltos bürök

C: mezei iringó

D: mezei tikszem

E: hólyagos habszekfű

 

 

5. Melyik faj ez?

 

A: egy nyír-faj

B: ezüsthárs

C: kislevelű hárs

D: kocsányos tölgy

E: mezei szil

 

 

6. Melyik ez a faj?

 

A: kocsánytalan tölgy

B: kocsányos tölgy

C: közönséges nyír

D: mézgás éger

E: vöröstölgy

 

 

7. Melyik ez a növény?

 

A: mezei szil

B: mezei juhar

C: fehér eper

D: magyar kőris

E: zöld juhar

 

 

8. Melyik ez a fa?

 

A: bükk

B: gyertyán

C: molyhos tölgy

D: csertölgy

E: fekete nyár

 

 

9. Melyik fa levele ez?

 

A: csertölgy

B: vöröstölgy

C: kocsányos tölgy

D: kocsánytalan tölgy

E: molyhos tölgy

 

10. Melyik ez a növény?

 

A: csíkos kecskerágó

B: tapadó vadszőlő

C: magyar kőris

D: amerikai kőris

E: csertölgy

 

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (fajismeret/6):

 

1 – C            6 – B

2 – C            7 – B

3 – C            8 – C

4 – A            9 – E

5 – B          10 – E