Feladatlap – vegetáció  – 1

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: hegyi bükös

B: alföldi tölgyes

C: telepített akácos

D: szürkenyáras

E: folyóparti ligeterdő

 

 

2. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: hegyi kaszálórét

B: legelőerdő

C: magassásos-mocsárrét

D: szikes rét

E: ruderália-gyep

 

 

3. Melyik vegetációtípusban található ez a növény (őszirózsa-faj)?

 

A: tölgyerdő

B: bükkös

C: ártéri ligeterdő

D: szikesedő rét

E: szántóföldi mezsgyebokrosok

 

 

4. Melyik társulás részlete ez?

 

A: bükkös

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

5. Melyik társulás részlete ez?

 

A: bükkös

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

6. Melyik társulás részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

7. Melyik vegetáció részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: alföldi tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: fás láp

E: alföldi kaszálórét

 

 

8. Melyik vegetációban él ez a növény (apró nőszirom)?

 

A: bükkös

B: mocsárrétek

C: hegyi kaszálórétek

D: sziklagyapek

E: gyertyános tölgyes

 

 

9. Milyen környezetei feltételt igényel ez a vegetáció (ezüsthársas szurdokerdő)?

 

A: száraz-meleg

B: sziklás, nedves vízmosás

C: sziklagörgeteg-lejtő

D: mészkő-karrfelszín

E: folyópart közelsége

 

10. Milyen vegetáció ez?

 

A: égerláp

B: hegyvidéki bükkös

C: alföldi keményfás erdő

D: cseres-tölgyes

E: ültetett nyárfaerdő

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 1):

 

1 – C            6 – A

2 – C            7 – E

3 – D            8 – D

4 – B            9 – C

5 – D          10 – B