Feladatlap – vegetáció  – 2

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: montán bükkös

B: alföldi tölgyes

C: bükkelegyes tölgyes

D: szürkenyáras

E: folyóparti keményfás ligeterdő

 

 

2. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: puhafás ligeterdő

B: keményfás ligeterdő

C: égerláp

D: hegyi bükkös

E: telepített nemesnyáras

 

 

3. Melyik vegetációtípusban jellemző ez a növény (vadszőlő)?

 

A: száraz tölgyes

B: bükkös

C: ártéri ligeterdő

D: szikesedő rét

E: sziklai szurdokerdő

 

 

4. Melyik társulás részlete ez?

 

A: keményfás ligeterdő

B: bükkös

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

5. Melyik társulás részlete ez?

 

A: bükkös

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

6. Melyik társulás részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

7. Melyik vegetációövre jellemző ez a kép?

 

A: erdőssztyeppek

B: zárt tölgyesek öve tölgyes

C: magashegységi fenyvesek

D: alhavasi fás vegetáció

 

 

8. Melyik vegetációban él ez a növény (kocsánytalan tölgy)?

 

A: bükkös

B: cseres-tölgyes

C: hegyi kaszálórétek

D: sziklagyapek

E: gyöngyvirágos- tölgyes

 

 

9. Melyik ez a vegetáció?

 

A: sziklagyep

B: hegyi kaszálórét

C: lebegőhínár

D: gyökerezőhínár

E: bükkös aljnövényzete

 

10. Mely vegetációban a legjellemzőbb ez a növény (vadpaprika (méreggyilok))?

 

A: savanyú talajú fenyvesek

B: hegyvidéki bükkös

C: alföldi keményfás ligeterdő

D: száraz tölgyes

E: ültetett nyárfaerdő és akácerdő

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 2):

 

1 – C            6 – B

2 – A            7 – B

3 – C            8 – B

4 – C            9 – D

5 – A          10 – D