Feladatlap – vegetáció  – 3

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: fehérnyáras

B: alföldi tölgyes

C: telepített akácos

D: patakparti bokorfüzes

E: folyóparti ligeterdő

 

 

2. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: hegyi kaszálórét

B: legelőerdő

C: magassásos-mocsárrét

D: szántóföldi monokultúra

E: ruderália-gyep

 

 

3. Melyik vegetációtípus/társulás ez?

 

A: xerotherm tölgyerdő

B: bükkös

C: ártéri ligeterdő

D: gyertyános-tölgyes

E: karsztbokorerdő

 

 

4. Milyen vegetációtípus részlete ez?

 

A: bükkös

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: hegyi kaszálórét

 

 

5. Melyik vegetáció tagja ez a növény?

 

A: zárt sziklagyep

B: pinoír sziklagyep

C: puhafás ligeterdő

D: láperdők

E: homoki tölgyesek

 

 

6. Melyik vegetációtípus részlete ez?

 

A: nyíltvízi fitoplankton

B: lebegőhínár és nádas-gyékényes

C: gyökerezőhínár és nádas-gyékényes

D: égerláp

E: sulymos-égeres

 

 

7. Melyik vegetáció részlete ez?

 

A: szikes

B: puhafás ligeterdő

C: homoki legelőrét

D: alföldi kaszálórét

E: mocsárrét

 

 

8. Melyik vegetációtípus látható a képen?

 

A: szikes

B: mocsárrét

C: hegyi kaszálórét

D: sziklagyep és dombvidéki tölgyes

E: sziklagyep és karsztbokorerdő

 

 

9. Milyen környezeti feltételek mellett alakul ki ez a vegetáció (andezit bokorerdő)?

 

A: száraz-meleg

B: nedves-meleg

C: sziklagörgeteg-lejtőn

D: mészkő-karrfelszínen

E: folyóparton

 

10. Milyen vegetáció ez?

 

A: homoki gyep

B: hegyi kaszálórét

C: szikes

D: zsiókás szikes tó

E: mocsárrét

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 3):

 

1 – D            6 – C

2 – D            7 – A

3 – D            8 – E

4 – E            9 – A

5 – B          10 – C