Feladatlap – vegetáció  – 4

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

 

1. Melyik vegetációtípusban jellemző a baracklevelű harangvirág?

 

A: homoki gyepek

B: nyílt és záródóban lévő sziklagyepek

C: tölgyesek, xeroterm tölgyesek

D: nudum bükkös

E: tőzegmohalápok

 

 

 

2. Melyik vegetációtípusra jellemző kép ez?

 

A: hegyi kaszálórét

B: homoki gyep

C: magassásos

D: erdőssztyepp, lejtősztyepp

E: száraz tölgyes

 

 

 

3. Melyik vegetációtípus ez?

 

A: xeroterm tölgyes bokorerdő

B: melegkedvelő tölgyes

C: tiszaparti ártéri ligeterdő

D: patakparti fűzbokros

E: erdőssztyepp

 

 

 

4. Melyik vegetációtípusra jellemző ez a kép?

 

A: keményfás ligeterdő

B: melegkedvelő tölgyes

C: puhafás ártéri ligeterdő

D: patakparti fűzbokros

E: svanyú talajú fenyves

 

 

 

5. Hol készülhetett ez a fénykép?

 

A: monokultúrás szántóföldön

B: szikesedő marhalegelőn

C: dombvidéki lejtősztyeppen

D: tölgyerdő tisztásán

E: magasfüvű pusztai gyepen

 

 

 

6. Melyik vegetációtípus ez (az előtérben)?

 

A: hegyi kaszálórét

B: nyílt sziklagyep

C: xeroterm tölgyes

D: fátlan pusztai gyep

E: pusztai gyep kunhalmon

 

 

 

7. Melyik vegetáció ez?

 

A: gazdasági faültetvény (nemesnyáras)

B: gazdasági faültetvény (akácos)

C: nudum bükkös

D: illír bükkös

E: xeroterm tölgyerdő

 

 

8. Melyik vegetációtípus ez?

 

A: hazai természetes feketefenyves

B: feketefenyves ültetvény

C: erdeifenyves ültetvény

D: hazai természetes erdeifenyves

E: száraz-meleg tölgyes

 

 

 

9. Milyen ennek az „akácos-nyíresnek” a természetességi állapota?

 

A: 50%-ban természetes, mert a nyír őshonos faj

B: teljesen őshonos társulás

C: nem természetes, mert az akác tájidegen faj

D: a gyepszint miatt természetes

 

 

 

10. Melyik vegetációtípusban készült ez az őszi kép?

 

A: hegyi kaszálórét

B: dombvidéki lejtősztyepp

C: rontott állapotú mocsárrét

D: természetes állapotú mocsárrét

E: sóvirágzásos szikes

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 4):

 

1 – C            6 – B

2 – D            7 – A

3 – D            8 – B

4 – E            9 – C

5 – B          10 – C