Feladatlap – vegetáció  – 5 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik vegetációra legjellemzőbb a kép?

 

A: hegyi bükkös

B: szikesedő mocsárrét

C: telepített akácos

D: alföldi kaszálórét

E: folyóparti ligeterdő

 

 

2. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: hegyi kaszálórét

B: legelőerdő

C: magassásos-mocsárrét

D: szikes rét

E: ruderália-gyep

 

 

3. Melyik vegetáció ez?

 

A: nádas-gyékényes

B: gyökerezőhínár

C: ártéri ligeterdő

D: szikesedő rét

E: égerláp

 

 

4. Melyik vegatácíótípus sorrend jellemzi a képet?

 

A: plankton - nádas -mocsárrét

B: gyökerezőhínár -nádas-gyékényes - ligeterdő

C: hínár - magassásos -puhafás ligeterdő

 

 

 

5. Melyik vegetációtípus/társulás helyén alakíthatták ki ezt a kaszálót?

 

A: kékperjés láprét

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: nádas-gyékényes

 

 

6. Milyen ruderália-féleséggé rontott vegetáció ez?

 

A: legelőerdő

B: szántóföld

C: marhalegelő

D: parkerdő

E: faültetvény

 

 

7. Melyik vegetáció részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: alföldi tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: andezit bokorerdő

E: alföldi kaszálórét

 

 

8. Milyen ruderália-féleséggé rontott vegetáció ez?

 

A: legelőerdő

B: intenzív művelésű szántóföld

C: extenzív művelésű szántóföld

D: parkerdő

E: faültetvény

 

 

9. Milyen vegetáció ez?

 

A: mocsárrét/kaszálórét

B: erdei tisztásrét

C: sziklagörgeteg-lejtő

D: mészkő-karrfelszín

E: homoki/szikes gyep

 

10. Milyen potenciális vegetáció lenne őshonos a kép előterében (Mátraalja, D-DNy-i lejtőkitettség)?

 

A: égerláp

B: hegyvidéki bükkös

C: keményfás ligeterdő

D: cseres/melegkedvelő-tölgyes

E: bükkelegyes gyertyános-tölgyes

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció – 5):

 

1 – B            6 – C

2 – B            7 – D

3 – A            8 – B

4 – B            9 – A

5 – A          10 – D