Feladatlap – vegetáció  – 6

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: nádas

B: gyékényes

C: telepített akácos

D: gyökerezőhínár

E: folyóparti ligeterdő

 

 

2. Melyik vegetáció látható a képen?

 

A: feketefenyves

B: akácos

C: erdei fenyves

D: bükkös

E: lucfenyves

 

 

3. Hol készülhetett ez a kép?

 

A: hegyi kaszálóréten

B: alföldi mocsárréten

C: kiszáradt tófenéken

D: enyhén szikes réten

E: felhagyott szántón

 

 

4. Melyik vegetácíótípusban jellemző elsősorban ez a növényfaj (nehézszagú gólyaorr)?

 

A: bükkösök

B: üde tölgyerdők

C: száraz tölgyesek

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

5. Melyik vegetációtípus ez?

 

A: legelőerdő

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: mezsgyefasor

E: gyertyános-tölgyes

 

 

6. Melyik társulás részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: cseres-tölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

7. Melyik vegetáció részlete ez?

 

A: legelőerdő

B: szikes rét

C: homoki rét

D: mocsárrét

E: fátlan láp

 

 

8. Melyik vegetáció részlete ez?

 

A: magassásos

B: szikes rét

C: nádas-gyékényes

D: mocsárrét

E: marhalegelő

 

 

9. Melyik vegetáció ez?

 

A: cseres-tölgyes

B: ősbükkös

C: felújulóban lévő bükkös

D: puhafás ligeterdő

E: tölgy-kőris-szil ligeterdő

 

10. Milyen vegetáció ez?

 

A: égerláp

B: gyertyánelegyes bükkös

C: keményfás ligeterdő

D: cseres-tölgyes

E: tölgyelegyes bükkös

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 6):

 

1 – A            6 – E

2 – E            7 – D

3 – C            8 – A

4 – B            9 – C

5 – D          10 – E