Feladatlap – vegetáció  – 7

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik társulás látható a képen?

 

A: középhegységi bükkös

B: alföldi tölgyes

C: telepített akácos

D: szürkenyáras ligeterdő

E: folyóparti keményfás ligeterdő

 

 

2. Melyik megállapítás jellemző a hazai lucfenyvesekre?

 

A: döntően őshonosak

B: túlnyomórészt telepítettek

C: őshonosak

D: telepítettek

E: nincsenek ilyenek

 

 

3. Melyik vegetációtípus ez?

 

A: zárt sziklagyep

B: homoki gyep

C: bükkös aljnövényzete

D: szikesedő rét

E: nyílt sziklagyep

 

 

4. Milyen vegetáció részlete ez?

 

A: ősbükkös

B: őstölgyes

C: puhafás ligeterdő

D: erdészetileg kezelt tölgyes

E: városgondnokság által kezelt parkerdő

 

 

5. Melyik vegetációban készülhetett ez a kép?

 

A: bükkös

B: üde, nedves tölgyes-vágásterület

C: száraz tölgyes

D: égerláp

E: gyertyános-tölgyes

 

 

6. Melyik vegetációtípus jellemző fája ez (vénic-szil)?

 

A: legelőerdők

B: cseres-tölgyesek

C: puhafás ligeterdő

D: keményfaligetek

E: gyertyános-tölgyes

 

 

7. Melyik vegetációra jellemző részlet ez?

 

A: száraz legelőerdők

B: nedvesebb tölgyesek

C: puhafás ligeterdők

D: száraz tölgyesek

E: nedves homoki gyepek

 

 

8. Melyik vegetációt mutatja a kép előtere?

 

A: sulyom- és tündérrózsa-hínár

B: mocsárrét

C: hegyi kaszálórét

D: lebegőgínár

E: békaszőlő-hínár és nádas-gyékényes

 

 

9. Hol készülhetett ez a fotó?

 

A: xerotherm tölgyesben

B: bükkösben

C: dombvidéki gyertyános-tölgyesben

D: mészkő-karrfelszínen

E: alföldi gyertyános-tölgyesben

 

10. Milyen vegetáció ez?

 

A: égerláp

B: útszéli ruderália-gyep

C: alföldi keményfás erdő

D: homoki gyep

E: löszpusztagyep

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 7):

 

1 – A            6 – D

2 – B            7 – B

3 – E            8 – A

4 – D            9 – E

5 – B          10 – B