Feladatlap – vegetáció  – 8

 

A feladatlap 10 kérdést tartalmaz, a helyes válasz kérdésenként 1 pont. Egy lapra jegyezd fel a 10 sorszámhoz tartozó helyes válasz betűjelét!

A lap végén megtalálhatók a megoldások, ellenőrizheted a tudásodat!

 

 

 

1. Melyik társulás látható a képen?

 

A: középhegységi bükkös

B: gyertyános-tölgyes tavaszi aszpektusban

C: telepített akácos

D: gyertyános-tölgyes őszi aszpektusban

E: tölgy-kőris-szil ligeterdő nyári délelőtt

 

 

2. Melyik megállapítás jellemző a hazai nyárültetvényekre?

 

A: döntően őshonos fajokból állnak

B: aljnövényzetük fajokban gazdag

C: aljnövényzetük fajokban szegény

D: elsődlegesen természeti céllal telepítik

E: védett természeti értékek

 

 

3. Melyik vegetációtípus ez (a kép szántóföld mellett készült)?

 

A: mezsgyebokros

B: homoki gyep

C: bükkös

D: keményfaliget

E: ültetett nemesnyáras

 

 

4. Hogyan alakulhatott ki ez a vegetáció mezőgazdasági területen?

 

A: a kiszáradt mocsár helyén maradt fenn a nád

B: a nád a közeli tóból terjedt ki

C: ez egy természetes nádas-gyékényes

D: a nádat mezsgyének ültették a szántóföldre

E: a nád akár messzebbről is beterjedhetett a felhagyott szántóra

 

 

5. Mi látható a háttérben?

 (az előtérben szántóföld)

 

A: ültetett szántóföldi mezsgyefasor

B: üde, nedves tölgyes

C: száraz tölgyes

D: vízlevezető árok körül kialakult bokorfüzes

E: gyertyános-tölgyes

 

 

6. Melyik vegetációtípus ez?

 

A: patakparti fűzliget

B: természetes patakparti magassásos

C: kisvízfolyás melletti jellegtelen sásos-magaskórós

D: nádas-gyékényes

E: égerláp

 

 

7. Milyen folyamatot mutat a kép?

 

A: természetes szukcesszió homoki gyepekben

B: díszvirág ültetvény kivadulása

C: jövevényfaj terjedése puhafás ligeterdőkben

D: őshonos fajok versengése

E: homoki gyepek beerdősülése

 

 

8. Melyik vegetációban készült a kép a királydinnyéről?

 

A: árvalányhajas lejtőszyeppben

B: tölgyeserdőben

C: hegyi kaszálóréten

D: homokpusztagyepen

E: szikfokos legelőn

 

 

9. Hol készülhetett ez a fotó a sóvirágról?

 

A: árvalányhajas lejtősztyeppben

B: bükkös tisztásán

C: szikesedő homoki gyepen

D: mészkő-karrfelszínen

E: tölgyerdei tisztáson

 

10. Milyen vegetáció ez?

 

A: patakparti fűzliget

B: természetes patakparti magassásos

C: vízpart melletti jellegtelen magaskórós-nádas

D: természetes nádas-gyékényes

E: égerláp

 

 

 

                        Javasolt értékelés:

 

                        10 - 9 pont: (kiváló eredmény) - jeles

                          8 - 7 pont: (megfelelő eredmény) - jó

                          6 - 5 pont: (elfogadható eredmény) - közepes

                          5 pont alatt: (gyenge eredmény) – elégséges vagy elégtelen

 

Megoldások (vegetáció - 8):

 

1 – D            6 – C

2 – C            7 – C

3 – A            8 – D

4 – E            9 – C

5 – D          10 – C