Betűméret:    » kisebb » nagyobb

 

Ajánlott irodalom a flóra részhez:

 1. Csapody I - Csapody V - Rott F: Erdei fák és cserjék. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest, 1966.
 2. Farkas S (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.
 3. Fintha I: Az Északi-alföld edényes flórája. A KTM TVH tanulmánykötetei 1. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 1994.
 4. Jávorka S - Csapody V: Iconographia - Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.
 5. Király G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 2009.
 6. Király G. - Virók V. - Molnár V. A. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Ábrák. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 2011.
 7. Molnár A - Sulyok J - Vidéki R: Vadon élő orchideák. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1995.
 8. Molnár V. A, Ujhelyi P (szerk): Egyszikűek. Orchideák, nőszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-medencében. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.
 9. Németh F - Seregélyes T: Ne bántsd a virágot - néhány ritkaság a hazai növényvilágból. OKTH, Budapest, 1983.
 10. Rakonzay Z (szerk.): Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
 11. Solymosi P: Pázsitfüvek, perjeszittyók, sások. A szerző kiadása, Budapest, 1993.
 12. Simon T: A magyarországi edényes flóra határozója - harasztok-virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
 13. Simon T - Seregélyes T: Növényismeret - a hazai növényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 14. Ungräser Unkräuter bestimmengezielt bekämpfen - gyomnövény ismertető. Bayer Planzenschutz Leverkusen, D 450-832 843869.

   Továbbá:

 15. Csapody I - Csapody V - Jávorka S: Erdő-mező növényei. Natura, Budapest, 1980.
 16. A fekete nyár (Populus nigra L.) - www.oee.hu/upload/html/2014-02/EVFA2004.pdf
 17. Nyár fajtaválasztó: https://naik.hu/nyar-fajtavalaszto-triplo - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
 18. Bartha D.: A Magyarországon előforduló nyár (Populus L.) taxonok határozókulcsa és rövid jellemzése (Flora Pannonica, Journal of Phytogeofraphy & Taxonomy) - http://novtan.emk.nyme.hu/novtan/florapannonica/PDF/Vol.02/No.02/
  FP2.2_07.pdf
 19. Komán Sz.: Nemesnyár-fajták korszerű ipari és energetikai hasznosítását befolyásoló faanatómiai és fizikai jellemzők - doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, 2012. - http://doktori.nyme.hu/410/1/disszertacio.pdf
 20. Csiszár Á. (szerk.), Danyik T - Vidéki R: Inváziós növényfajok Magyarországon. NYME, Sopron, 2012 - http://mek.oszk.hu/11700/11738/11738.pdf
 21. Az év fája 2015, kocsányos tölgy - http://www.oee.hu/upload/html/2015-06/EL2015-02-evfa.pdf
 22. Hazai tölgyfáink - http://www.termeszettar.hu/anyagok/tolgy/tolgy.htm
 23. Dr. Börcsök Zoltán: Erdő- és fagazdálkodás - kézirat. NYME FMK Faanyagtudományi Intézet, Sopron, 2010.
  http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/fmk/faanyag...
  .../segedanyag/erdo_es_fagazdalkodas/erdoesfagazdalkodas.pdf
 24. Digitális Tankönyvtár: Erdészeti-természetvédelmi genetika, Mátyás Csaba, Mezőgazda Kiadó: Tölgyek (Bordács Sándor - Borovics Attila - Mátyás Csaba) - http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti/ch12s02.html
 25. Erdészeti Lapok, 1986. október, pp.: 429-434: Dr. Mátyás Vilmos: Tölgyfajok, -változatok és -hibridek Magyarországon
  http://erdeszetilapok.oszk.hu/00868/pdf/EL_1986_10_429-434.pdf
 26. Erdészeti lapok, 1988. január, pp.: 15-19: Kézdy-Bordács: Az olasz tölgy... - http://erdeszetilapok.oszk.hu/01230/pdf/EL_133_1998_01_015-019.pdf
 27. P Kézdy (2002): Taxonómiai vizsgálatok a hazai molyhos tölgy alakkörön - http://doktori.nyme.hu/184/2/magyar.pdf
 28. Egy elegyes tölgyállomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése (2013) - http://doktori.nyme.hu/417/1/Doktori_Cseke.pdf
 29. www.novenynev.hu
 30. www.doksi.hu - biológia|növényvilág|Faismertető (KEFAG Zrt.)
 31. www.plantarium.hu - Bognár János növénytani fotoblogja
 32. http://terra.hu/haznov/html/hunidx.html - Hazánk növényvilága
 33. A ritka hazai rózsafajok ismertetése - https://www.kossuth.hu/letoltes/MO_ritka.pdf
 34. Illyés E - Bölöni J (szerk): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon - Budapest, 2007 - ISBN 978-963-06-3673-5 - http://ramet.elte.hu/~ramet/oktatas/Gyepokol/pannongrassbook.pdf
 35. Bodor P: A vitis sylvestris C.C. GMEL. (ligeti szőlő) és további Vitis-taxonok... - doktori értekezés, Corvinus Egyetem, Budapest, 2010 - http://phd.lib.uni-corvinus.hu/514/1/bodor_peter2.pdf
 36. Bartha D: A ligeti szőlő - https://www.researchgate.net/publication/269332989_Ligeti_szolo-Vitis_sylvestris
 37. Borhidi A: Magyarország növénytársulásai - Digitális Tankönyvtár (2007), https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag/ch02s07.html
 38. The Pulmonaria dacica group: Its affinities with central and south-east European allies and with the genusParaskevia (Boraginaceae), https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00936303
 39. Suba J: Florisztikai megfigyelések az Északi Kárpátokból (1964) - publikacio.uni-eszterhazy.hu/1046/1/455-471_Suba.pdf
 40. Centaurea columbaria subsp. columbaria ismertetők: - https://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=26537 és - http://dryades.units.it/ampezzosauris/index.php?procedure=taxon_page&id=5253&num=4530
 41. Lengyel Attila kutatói blogja: Tudományra új tyúkhúrfaj Közép-Európában: Stellaria ruderalis - http://lengyel-attila.blogspot.com/2020/02/?m=0
 42. https://www.researchgate.net/figure/Variation-of-seeds-within-the-Stellaria-media-group-first-line-S-pallida-A-ID-86-B_fig6_337797717
 43. Wirth T - Gyertyák K: Az Asparagus verticillatus L. Magyarországon - Kitaibelia, 20 (1): 38-43., 2015 - https://core.ac.uk/download/pdf/42934257.pdf
 44. Mi nyílik a kertekben - miért veszélyesek az özönnövények és hogyan védekezzünk ellenük. WWF, 2018 - https://wwf.hu/public/uploads/toltsdle/1540473759_WWF_A5_ONLINE.pdf
 45. Mihály B - Botta-Dukát Z (szerk): Biológiai inváziók Magyarországon - Özönnövények. KvVM TVH Tanulmánykötetei 9. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2004.
 46. Mesterházy A - Király G: Az óriás muhar (Setaria faberi Hermann) előfordulása Magyarországon. KITAIBELIA XVIII. évf. 1-2. szám, pp: 136-141. Debrecen, 2013.
 47. https://www.researchgate.net/figure/Phenotypic-variation-within-S-viridis-accessions-A-Plant-height-and-flowering-time_fig1_50988718
 48. Muhar vihar a kukorica- és ciroktáblákon - https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2019/04/pr/muhar-vihar-a-kukorica-es-ciroktablakon
 49. A prérifű - https://agroforum.hu/szakcikkek/novenyvedelem-szakcikkek/homoki-prerifu-futotuzkent-terjed-homokteruleteinken-az-uj-invazios-fufaj/
 50. A prérifű - http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35_2776
 51. Az olasz muhar - https://agroforum.hu/szakcikkek/novenytermesztes-szakcikkek/a-mohar-termesztese/
 52. Xanthium italicum agg.: - https://pladias.cz/en/taxon/pictures/Xanthium%20orientale%20agg.
 53. Csiszár Á, Korda M (szerk): ÖZÖNNÖVÉNYEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI, 2. bővített kiadás. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2017
 54. Észak-amerikai őszirózsa-fajok: https://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-inovenyek?showAll=0&id=2254
 55. Bérces S, Bíró S, Novák A, Halász A, Dudás Gy, Pifkó D: A magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) állományfelmérése (2001–2019) - http://kitaibelia.unideb.hu/articles/Kitaibelia_vol251_p9-18.pdf
 56. Felszíni vizek ökológiai minősítése a makrofiták alapján - Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (2011) - http://tikovizig.hu/pdf/makrofitak.pdf
 57. A magas tarackbúza előfordulása: http://lengyel-attila.blogspot.com/2016/07/magas-tarackbuza-elymus-elongatus.html
 58. "Bambusz"-fajok taxonómiai felsorolása: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bamboo_species
 59. Király G, T Bohumil, Ž Vojtěch: A szeder (Rubus L.) nemzetség modern taxonómiai koncepciója. Erdészettudományi Közlemények 3. évf. 1. szám: 147-156., 2013 - http://real.mtak.hu/17786/1/Kiraly_es_mtsai_2013.pdf
 60. Zentai L: Komplex, nagyméretarányú növényföldrajzi térképezés (Csepel, Tamariska-domb). 1984.
 61. Korda M (szerk.): Lepkék és boroszlánok - A Tétényi-fennsík védelmének húsz éve. Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, 2020.
 62. Kerényi-Nagy V: A zágrábi rózsa (...) és a szentendrei rózsa (...) taxonómiai helyzete és védelme. VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, 2011. október 13-14. Előadáskötet
 63. https://berek.hu/2022/10/08/csodalatos-oszi-viragtenger/
 64. http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/veszelyeztetett-hazai-pozsgasnovenyeink-ii-resz
 65. https://trianon.nhmus.hu/hu/elovilag/novenyek/matrai-kovirozsa
 66. Benécsné Bárdi G: A gyomként növő kender (C. sativa L.) hazai elterjedése, morfológiája, biológiája és gyomszabályozási lehetőségei - Doktori (pH.D) értekzés, SZIE, Gödöllő, 2003
 67. Nagy D: A kromoszómaszám hatása a növényi invázióra a magas aranyvessző (Solidago gigantea) példáján. PHD értekezés. Pécsi Tudományegyetem Biológia és Sportbiológia Doktori Iskola, 2018.
 68. Hordeum murinum alfajok: https://www.researchgate.net/figure/Triplets-of-three-subspecies-of-Hordeum-murinum-Left-to-right-subsp-glaucum-subsp_fig1_344361154
 69. Molnár Cs – Molnár Zs – Varga A (szerk): Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003–2009 (pp.: 188-191), Varga Z: A Kaszonyi-hegy természetvédelmi terület. I. MÉTA-TÚRA 2003. október 18–24. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2010
 70. Magyar D: Allergén növények - I. Fák és cserjék, II. Lágyszárú növények. Nemzeti Népegészségügyi Központ, 2020.
 71. Galium abaujense fajbemutatás - Ukrainian Biodiversity Information Network (https://ukrbin.com/index.php?id=113960)
 72. Kerényi-Nagy V: A Kárpát-Pannon és Illír régió vadon termő galagonyáinak monográfiája. Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. http://mek.niif.hu/14200/14204/index.phtml
 73. Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, 2015. - https://www.knp.hu/uploads/2020/08/hukn20014-hajosi-homokpuszta-vegl-05155321.pdf
 74. Molnár Zs. (szerk. és részben írta) (2003): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 2003. - https://www.researchgate.net/profile/Zsolt-Molnar-8/publication/271834656_A_Kiskunsag_szaraz_homoki_novenyzete_Dry_sand_vegetation_of_the_Kiskunsag/links/54db53800cf2ba88a68fcdb4/A-Kiskunsag-szaraz-homoki-noevenyzete-Dry-sand-vegetation-of-the-Kiskunsag.pdf