Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)
___________________________

A honlapot azért készítettük, hogy Ön használhassa, a következőket azonban kérjük figyelembe venni!

 A honlap két célból készült:

1,: Bármely, a botanika iránt általánosságban érdeklődő felhasználó egyszemélyi általános használatára, amely a gyakorlatban a honlap "böngészése". Időbeli vagy a megtekintések számát érintő korlátozás nincs.

2,: Kisebb, szűk- és célzott "szakmai" felhasználói kör (pl.: botanikát tanulók és tanítók) számára való "tudományos" és/vagy tanítási-oktatási célú, közösségi felhasználásra, az alábbi feltételekkel:

- Időbeli vagy a megtekintések számát érintő korlátozás nincs.
- Valamely szöveg(rész) és kép(rész) egyedi célú, nonprofit oktatási- és tudományos jellegű felhasználása (pl.: iskolai "házidolgozat", TDK-munka, szakdolgozat, tanulmány), korlátozás nélkül /a honlap készítőivel történő előzetes egyeztetés vagy utólagos tájékoztatás nélkül is/ engedélyezett.
- Ugyanez vonatkozik szűk- és célzott kör számára történő nonprofit jellegű bemutatásra is, pl.: tanítási óra, előadás, szimpózium, tanulmányi verseny, tanártovábbképzés, stb.
- Fentebb említett munkák tudományos, oktatási vagy ismeretterjesztő célú, szűk- és célzott körű közösség számára (pl.: szakmai kiadványban, iskolai honlapon) történő publikálása során a szövegek, képek felhasználása szintén /a honlap készítőivel történő előzetes egyeztetés vagy utólagos tájékoztatás nélkül is/ engedélyezett, de korlátozással. A kért korlátozás: a használt fotókon vagy környezetükben megjelenített személynevek illetve azok rövidítése, vagy bármely más személynevek, amelyek nem a honlapkészítők neve, nem szerepelhetnek a publikációban. (Kivétel természetesen bármely irodalomjegyzék és közismert tudománytörténeti személyek nevei.)
A honlapkészítők neve szükség esetén szerepelhet. Korlátozás továbbá, hogy olyan fotó, amelyen ha nem felismerhetők is, de személyek is vannak, nem szerepelhet.
- A lapunkon megjelenő ábrák, piktogramok, logók, grafikai megoldások, grafikus design-elemek átvételét és más által történő felhasználását nem kívánatosnak tartjuk, és az átvétel, más felhasználás egyes esetekben jogszabály szerint is tilos lehet.
- Egyes díszítőelemek embereket jelenítenek meg. Ezeket a képeket szabad felhasználású "mesterséges intelligencia" szabadon felhasználható licenccel alkotta, olyan kérésünkre, amely nem konkrét személy, csupán fiktív emberek bizonyos helyzetben való megjelenítése. Hasonlóság bármely valós személlyel csak a véletlen műve lehet.
- Minden esetben kérjük, hivatkozzon a forrásra! Ajánlott hivatkozás: "Mester - Toldi: Flóránk és vegetációnk - http://novenyeink.hu "
- Egyéb, nagyobb - nem szűkkörűen célzott "szakmai" - közönség számára történő publikációkban, médiamegjelenésekben, kiadványokban, stb. a honlap bármely anyagának felhasználása a honlapkészítőkkel történő előzetes megbeszélést igényel!

 Honlapunk domainjára mutató link elhelyezését más szakmai vagy szakmai jellegű ismeretterjesztő honlapon, oktatási gyűjtemény-honlapon elfogadjuk és köszönjük! Kérjük, amennyiben lehetséges, mint "képes és szöveges növényismereti segédanyag"-ot nevezze meg a linket/honlapunkat.

 Egyéb szerzői- és tulajdonjogok

A honlap minden információtartalmát beleértve a fentiektől esetleg eltérő tulajdonlási-, felhasználási és megjelenítési jogok is fenntartva!
Ezekkel kapcsolatban, ha valakinek kérdése-kérése, megjegyzése van (pl.: fotót, szöveget kíván felhasználni a fent említetteken kívüli célra), valamely elérhetőségünkön - elsősorban a "kapcsolat" e-mailcímet javasoljuk - kereshet minket.
  A szerzői- és tulajdonjogok közül kimeljük, hogy kifejezetten tiltani kívánjuk a honlap bármely anyagának bármely, elsősorban profitorientált célra való, a honlap készítőinek engedélye nélkül történő felhasználását.
Kiemeljük, hogy nem kívánatosnak nevezzük a lap bármely anyagának valamely médiában - például más honlapon - a honlap készítőinek engedélye nélküli, nagy mértékben való azonossággal történő reprodukálását, különös tekintettel arra, ha az nem csak hivatkozás, hanem tényleges bemutatás, duplikáció.

  Személyesadat-védelem
A honlapon egyes fotók mellett vagy a fotókon, amelyet nem a honlap szerzői készítettek, hanem felhasználásra mástól kaptak, és az olyan szövegek mellett, amelyek információit a honlapszerzők felhasználásra mástól kapták, feltüntetjük (közzétesszük) a fotó készítőjének illetve az információ forrásának a nevét vagy nevének rövidítését - ezzel is köszönve a közreműködésüket.
Amennyiben a név vagy a név rövidítése személyes adatnak minősül, ha az adat érintettje (az a személy, akinek a neve vagy nevének rövidítése fel van tüntetve) jelzi, hogy meg kívánja szüntetni az adat közzétételét, joga van az adat törlését kérni. Ez esetben a honlapszerkesztőt bármely elérhetőségén megkeresheti.
A honlapon egyes fotókon személyek is láthatók. Amennyiben az adott személytől nem rendelkezünk arra vonatkozó hozzájárulással, hogy közzétehetjük a fényképét, a személyt életlenítéssel vagy pixelezéssel fel nem ismerhetővé tettük.

 Felelősség

- A szövegekben és a képek között - reményeink szerint csupán elenyésző mértékben - előfordulhat tévedés, megjelenhet helytelen információ, amelyeket ha tudomásunkra jut, észre vesszük, igyekszünk hamar javítani. A téves vagy helytelen információk bármi nemű felhasználásából adódó problémákért a szerzők nem vállalnak felelősséget!

- A honlap használatával kapcsolatban - kivéve, ha valamely probléma tőle független, előre nem látható, nem várható vagy elháríthatatlan ok miatt keletkezik -, a felhasználó felé érdeklődés/kérés esetén a honlap szerkesztője (lásd: impresszum) ad támogatást.

 Szolgáltatások

A felhasználó alapvetően számíthat a honlap működésére, információtartalmára. Azonban a honlap nem nyújt szolgáltatást, bármely funkciójának használatával a felhasználó és a honlap készítői között nem jön létre szerződés.
Ezért elérhetőségéből, meglétéből vagy megszűnéséből, változásaiból adódó felhasználói problémák esetén a honlap készítői nem hibáztathatók. Valamely, a felhasználó felől érkező (nem adatkezelési-adatvédelmi típusú) együttműködési kérelmet, jelzést a honlap készítői - bár törekednek rá - nem kötelesek feltétlenül figyelembe venni és/vagy teljesíteni. Megértésüket köszönjük!

A honlap készítői
______________________________________


[Ismertető dátuma: 2023. 04. 16.]